27. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

22. 3. 2022 Janja Č. (Urad župana) 587
Seja je potekala dne 29.03.2022 ob 17.00
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 26. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2022-2025.
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o dodeljevanju sredstev za socialnovarstvene programe v občini Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. Volitve in imenovanja.
8. Vprašanja in predlogi.
Zvočni posnetek 27. seje OS, 29.3.2022
Klikni tukaj za prikaz prilog
27. seja OS (29.3.2022) zvočni posnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 47/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.03.2022
Začetek veljavnosti: 02.04.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Družbene dejavnosti
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za socialnovarstvene programe v občini Tolmin
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 29.03.2022
Začetek veljavnosti: 19.04.2022
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Družbene dejavnosti, Zdravstveno in socialno varstvo