Lokalno - Urbano - Povezovalno

179
122.192,25 €
Evropski sklad za regionalni razvoj, LAS projekti, Proračun RS
85.512,79 €
V teku
območje LAS Dolina Soče
01.01.2022
30.04.2023

Podatki o financiranju