9. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

19. 10. 2023 Janja Č. (Urad župana) 677
Seja je potekala dne 26.10.2023 ob 17.00

Videoposnetek

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 8. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2024, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v občini Tolmin, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. Volitve in imenovanja.
11. Vprašanja in predlogi.
Zvočni posnetek, 9. seja OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zvočni posnetek, 9. seja OS (26.10.2023)

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2023 (Uradni list Republike Slovenije št. 112/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.10.2023
Začetek veljavnosti: 04.11.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 112/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.10.2023
Začetek veljavnosti: 18.11.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča