10. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

16. 11. 2023 Janja Č. (Urad župana) 486
Seja je potekala dne 23.11.2023 ob 17.00

Videoposnetek

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
Razprava in sklepanje o zapisniku 9. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. Razprava in sklepanje o razrešitvi dosedanje članice in o imenovanju novega člana Odbora za gospodarstvo (gradivo je pod 3. točko).
9. Vprašanja in predlogi.
Zvočni posnetek, 10. seja OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zvočni posnetek, 10. seja OS (23.11.2023)

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2024 (Uradni list Republike Slovenije št. 121/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2023
Začetek veljavnosti: 02.12.2023
Konec veljavnosti: 18.05.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list Republike Slovenije št. 121/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2023
Začetek veljavnosti: 02.12.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o sprejetju cene opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list Republike Slovenije št. 121/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2023
Začetek veljavnosti: 02.12.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev, Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o sprejetju cene opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list Republike Slovenije št. 121/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2023
Začetek veljavnosti: 02.12.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o sprejetju vodarine (Uradni list Republike Slovenije št. 121/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2023
Začetek veljavnosti: 02.12.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o določitvi subvencije omrežnine (Uradni list Republike Slovenije št. 121/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.11.2023
Začetek veljavnosti: 02.12.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki