Celovita prenova tržnice v Tolminu

1039
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
2021, 2022, 2023, 2024
KS Tolmin
700.000,00 EUR
Lastni projekti, Drugi viri
V načrtu
Tržnica Tolmin

Podatki o financiranju