Zaključuje se obnova ceste Tolmin–Zatolmin

5. 3. 2016 Izbrisan U. 36