Obnova spominske cerkve Sv. Duha v Javorci

26. 4. 2016 Izbrisan U. 28