Lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja

9. 1. 2017 Izbrisan U. 81