Pri širjenju ceste naleteli na arheološko najdišče

2. 2. 2017 Izbrisan U. 20