Sprejeli občinski proračun in potrdili program vodooskrbe za oba Loma

21. 2. 2017 Izbrisan U. 32