24. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

31. 8. 2017 Izbrisan U. 430
Seja je potekala dne 29.06.2017 ob 17.00
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 23. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. točka: Vprašanja in predlogi.
4. točka: Razprava in sklepanje o Odloku spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče, v drugi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. točka: Poročilo PP Tolmin o letu 2016.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Razprava in sklepanje o Lokalnem programu za mlade v Občini Tolmin 2017 - 2022.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Volitve in imenovanja.