KS Most na Soči

Most na Soči 3, 5216 Most na Soči
ks.most-na-soci@tolmin.si
Povezava
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Matej Loncner
  • podpredsednik, Oton Leban
  • podpredsednik, Lojze Rutar
  • član, Aleš Kovačič
  • član, Aljoša Križnič
  • član, Uroš Stanič
  • članica, Barbara Podpečan Jesenšek