V pripravi Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Tolmin

14. 6. 2024 Špela K. (Urad župana) 373