Sklep o potrditvi stališč do pripomb in predlogov za OPPN Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)

28. 7. 2017 84
28.07.2017
Namere, odločbe, pobude
14.08.2017 do 00:01
24.07.2017