Ureditev vhoda za gibalno ovirane otroke in preureditev zunanjih površin ŠC Tolmin

Zaključeno
junij 2018
september 2018

Podatki o financiranju