Ureditev vhoda za gibalno ovirane otroke in preureditev zunanjih površin ŠC Tolmin

6318
Zaključeno
Tolmin, šolski center, 5220 Tolmin
junij 2018
september 2018

Podatki o financiranju