Pripravljen predlog Načrta upravljanja z mestno drevnino v Tolminu

13. 2. 2018 Špela K. (Urad župana) 1730