Projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije: Brv čez Sočo

3. 3. 2018 Izbrisan U. 2353
03.03.2018
Javni razpisi in javni natečaji
20.04.2018 do 16:00
430-0012/2017
02.03.2018