Javno naznanilo za predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za Občino Tolmin

03.11.2017 Izbrisan U. 5652