Odločba o lastninjenju cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra k. o. Bukovski Vrh

26.11.2019 Špela K. (Urad župana) 202