Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra k. o. Lom

3. 1. 2020 Izbrisan U. 287
03.01.2020
Namere, odločbe, pobude
02.02.2020 do 23:59
478-0052/2017
20.12.2019
Miran Mavri
miran.mavri@tolmin.si
05 381 95 14