Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra - cesta (k. o. Most na Soči)

30. 12. 2021 Špela K. (Urad župana) 105
30.12.2021
Objave in pozivi
29.01.2022 do 23:59
24.12.2021
Miran Mavri
miran.mavri@tolmin.si
05 381 95 14