Sklep o odvzemu statusa grajeno javno dobro - občinska cesta k.o. Stržišče

28. 11. 2023 Špela K. (Urad župana) 80
28.11.2023
Objave in pozivi
18.12.2023 do 23:59
478-0066/2023
14.11.2023
Kristina Rutar Gabršček