Sklep o odvzemu statusa grajeno javno dobro - ceste k.o. Slap

28. 11. 2023 Špela K. (Urad župana) 80
28.11.2023
Objave in pozivi
18.12.2023 do 23:59
46501-0004/1998
14.11.2023
Kristina Rutar Gabršček