Odlok o ustanovitvi zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva