Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin

Predpisi, na katere predpis vpliva