Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Predpisi, na katere predpis vpliva