Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2018

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva