Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva