Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2018

Pravna podlaga