Nahajate se:
Domov Organi občine Občinski svet 4. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

4. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

Seja je potekala dne 09.04.2019 ob 17.00
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 3. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. točka: Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2018 ter razprava in sklepanje o predlogu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2019 (gradivo je priloženo k predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018).
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. točka: Razprava in sklepanje o sklepu o spremembah cen programov v vrtcih na območju občine Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik
Klikni tukaj za prikaz prilog
Audio, video posnetki
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zvočni posnetek, 4. seje OS 9. 4. 2019

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.04.2019
Začetek veljavnosti: 20.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2018 (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.04.2019
Začetek veljavnosti: 04.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.04.2019
Začetek veljavnosti: 04.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2020 (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.04.2019
Začetek veljavnosti: 04.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine