4. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

3. 4. 2019 Izbrisan U. 1330
Seja je potekala dne 09.04.2019 ob 17.00
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 3. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. točka: Vprašanja in predlogi.
6. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Seznanitev s Poročilom o izvajanju Lokalnega energetskega načrta v Občini Tolmin v letu 2018 (gradivo je priloženo k predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018).
8. točka: Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Turizem Dolina Soče za leto 2018 (gradivo je priloženo k predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018).
9. točka: Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (gradivo je priloženo k predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2018).
10. točka: Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2018 ter razprava in sklepanje o predlogu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2019 (gradivo je priloženo k predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018).
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. točka: Razprava in sklepanje o sklepu o spremembah cen programov v vrtcih na območju občine Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
13. točka: Volitve in imenovanja.

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.04.2019
Začetek veljavnosti: 20.04.2019
Konec veljavnosti: 01.09.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2018 (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.04.2019
Začetek veljavnosti: 04.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.04.2019
Začetek veljavnosti: 04.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2020 (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.04.2019
Začetek veljavnosti: 04.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine