Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2019

Pravna podlaga