Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2020

Pravna podlaga