Sklep o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah na Mostu na Soči