8. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

14. 9. 2023 Janja Č. (Urad župana) 502
Seja je potekala dne 21.09.2023 ob 17.00

Videoposnetek

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 7. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. Poročilo Občinske volilne komisije o rezultatu naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti.
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05).
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvi Načrta razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2023-2026.
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. Razprava o predlogu Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči.
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. Volitve in imenovanja.
11. Vprašanja in predlogi.
Zvočni posnetek, 8. seja OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zvočni posnetek, 8. seja OS (21.9.2023)

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagradah Občine Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 100/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.09.2023
Začetek veljavnosti: 14.10.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah na Mostu na Soči (Uradni list Republike Slovenije št. 100/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.09.2023
Začetek veljavnosti: 06.11.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ulice, ceste, trgi, Promet in zveze
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05) (Uradni list Republike Slovenije št. 103/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.09.2023
Začetek veljavnosti: 21.10.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)