20. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

28. 1. 2009 1710
Seja je potekala dne 05.02.2009
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 19. seje Občinskega sveta
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Statuta Občine Tolmin
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. točka: Razprava in sklepanje o osnutku Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. točka: Razprava in sklepanje o osnutku Odloka o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Predstavitev izhodišč za pripravo strategije razvoja turizma v Občini Tolmin
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Program dela Občinskega sveta Občine Tolmin za leto 2009
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. točka: Razprava in sklepanje o subvencioniranju neprofitnega dela tržne najemnine
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. točka: Poročilo o izvedbi zelo zahtevnega nadzora investicije Ureditev ulice Brunov drevored v Tolminu
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. točka: Volitve in imenovanja
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. točka: Vprašanja in predlogi

Predpisi, sprejeti na tej seji

Statut Občine Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.02.2009
Začetek veljavnosti: 04.03.2009