Statut Občine Tolmin

Predpisi, na katere predpis vpliva