Predlog občinskega proračuna za leti 2019 in 2020 v prvi obravnavi sprejet

12. 3. 2019 Špela K. (Urad župana) 883