Vloga za izdajo lokacijske informacije (samo podatki o namenski rabi prostora)

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku