29. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

8. 6. 2022 Janja Č. (Urad župana) 591
Seja je potekala dne 14.06.2022 ob 17.00
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 28. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. Seznanitev s predčasnim prenehanjem mandata županu Urošu Brežanu in imenovanjem Maše Klavora za podžupanjo v funkciji županje.
5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o dodeljevanju sredstev za programe v mladinskem sektorju v občini Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. Razprava in sklepanje o zaključnem poročilu delovne skupine za oblikovanje strateških izhodišč in usmeritev razvoja območja ob sotočju Soče in Tolminke.
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. Seznanitev s Poročilom o izvajanju Lokalnega energetskega načrta v občini Tolmin za leto 2021.
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. Vprašanja in predlogi.
Zvočni posnetek, 29. seja OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zvočni posnetek, 29. seja OS (14.6.2022)

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 (Uradni list Republike Slovenije št. 87/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.06.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 87/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.06.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Glasbene šole
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 87/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.06.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Predšolska vzgoja
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe v mladinskem sektorju v Občini Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 87/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.06.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Pravilnik
Sklep o lokacijski preveritvi LP 05 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP A 368 (Uradni list Republike Slovenije št. 87/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.06.2022
Začetek veljavnosti: 09.07.2022
Tip objave: Statut