11. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

12. 12. 2023 Janja Č. (Urad župana) 472
Seja je potekala dne 19.12.2023 ob 17.00

Videoposnetek

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 10. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. Volitve in imenovanja: Sklepanje o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin za mandatno obdobje štirih let.
5. Razprava in sklepanje o sklepu o lokacijski preveritvi LP 07 za določitev stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP ŽB 538.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. Poročilo poveljnika občinskega štaba civilne zaščite.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. Vprašanja in predlogi.
Zvočni posnetek, 11. seja OS
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zvočni posnetek, 11. seja OS (19.12.2023)

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na področju gospodarstva v Občini Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 131/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.12.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila