Občinski sveti skupaj o ravnanju z odpadki, zavodu za turizem in medobčinski upravi

22. 12. 2016 Izbrisan U. 23