Odločba o lastninjenju cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra k. o. Most na Soči

26.11.2019 Marjetka Č. C. (Urad župana) 193