Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra - cesta (k. o. Tolmin)

1. 12. 2021 Špela K. (Urad župana) 84
01.12.2021
Objave in pozivi
31.12.2021 do 23:59
011-0045/2021
26.11.2021
Davor Simčič
davor.simcic@tolmin.si
05 381 95 00