Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva