Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (SD OPN 1)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva