Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010

Predpisi, na katere predpis vpliva