35. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

28. 6. 2010 2132
Seja je potekala dne 06.07.2010
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 34. seje Občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o podeljevanju nagrad Občine Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. točka: Razprava in sklepanje o osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010.
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. točka: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Tolmin v prvem polletju 2010.
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. točka: Razprava in sklepanje o osnutku Odloka spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«.
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. točka: Razprava in sklepanje o osnutku Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. točka: Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin.
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. točka: Razprava in sklepanje o Predlogu postavitve turistične prometne signalizacije.
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. točka: Poročilo Policijske postaje Tolmin za leto 2009.
Klikni tukaj za prikaz prilog
13. točka: Poročilo o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Klikni tukaj za prikaz prilog
15. točka: Volitve in imenovanja.
Klikni tukaj za prikaz prilog
16. točka: Vprašanja in predlogi.
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o podeljevanju nagrad Občine Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 58/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.07.2010
Začetek veljavnosti: 28.07.2010
Konec veljavnosti: 04.01.2020
Tip objave: Odlok
Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 58/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.07.2010
Začetek veljavnosti: 20.07.2010
Konec veljavnosti: 02.07.2014
Poslovnik Občinskega sveta Občine Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 58/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.07.2010
Začetek veljavnosti: 04.08.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (Uradni list Republike Slovenije št. 58/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.07.2010
Začetek veljavnosti: 04.08.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010 (Uradni list Republike Slovenije št. 58/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.07.2010
Začetek veljavnosti: 04.08.2010