Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin

Predpisi, na katere predpis vpliva