Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Predpisi, na katere predpis vpliva