Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva